18-3-2019 இன்றைய தக்காளி விலை நிலவரம்

18-3-2019 இன்றைய தக்காளி விலை நிலவரம் 0

Read Full Article
18-3-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம்

18-3-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம் 0

Read Full Article
18.3.2019 – Oddanchatram Vegetable Market Images

18.3.2019 – Oddanchatram Vegetable Market Images 0

Read Full Article
Oddanchatram Vegetable Market Price Details 18/3/2019

Oddanchatram Vegetable Market Price Details 18/3/2019 0

Commodity Weight/KG Price/RS Lemon/எலுமிச்சை 1 50 to 75 Tomato/தக்காளி 1st Quality 1 15 to 20 Tomato/தக்காளி 2nd Quality 1 10 to 15 Small Onion/சிறிய வெங்காயம் 1 18 to 25 Bellary/பெல்லாரி 1 14 to 15 Beans/பீன்ஸ் 1st Quality 1 75 to

Read Full Article
16.3.2019 – Oddanchatram Gandhi Market Images

16.3.2019 – Oddanchatram Gandhi Market Images 0

Read Full Article
தக்காளி ஏற்றுமதி எப்படி செய்வது? பணம் கொழிக்கும் தொழில்

தக்காளி ஏற்றுமதி எப்படி செய்வது? பணம் கொழிக்கும் தொழில் 0

Read Full Article
Oddanchatram Vegetable Market Price Details 16/3/2019

Oddanchatram Vegetable Market Price Details 16/3/2019 0

Commodity Weight/KG Price/RS Lemon/எலுமிச்சை 1 50 to 80 Tomato/தக்காளி 1st Quality 1 10 to 16 Tomato/தக்காளி 2nd Quality 1 – Small Onion/சிறிய வெங்காயம் 1 20 to 25 Bellary/பெல்லாரி 1 12 to 16 Beans/பீன்ஸ் 1st Quality 1 50 to 80 Beans/பீன்ஸ்

Read Full Article
15-3-2019 காலை முதல் மாலை வரை மார்க்கெட் நிலவரம்

15-3-2019 காலை முதல் மாலை வரை மார்க்கெட் நிலவரம் 0

Read Full Article
15-3-2019 இன்றைய தக்காளி விலை நிலவரம்

15-3-2019 இன்றைய தக்காளி விலை நிலவரம் 0

Read Full Article
15-3-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம்

15-3-2019 இன்றைய வெங்காயம் விலை நிலவரம் 0

Read Full Article

Traders by Location

Browse by Vegetables

Twitter Stream